Rezultate Studiu Curs MOOC

Rezultatele analizei de nevoi ”Drumul catre primul MOOC pentru managementul ONG-urilor”

În primăvara lui 2015 (martie – mai), Asociația Young Initiative a realizat o analiză de nevoi în mediul online, cu privire la necesitatea dezvoltării unui curs online, în format MOOC, pe tema managementului ONG-urilor. Cu această ocazie, au fost înregistrate 79 de răspunsuri, iar majoritatea (74,7%) celor care au completat chestionarul online activează sau au activat într-un ONG pe o poziție managerială. În ceea ce privește vârsta, majoritatea răspunsurilor au aparținut categoriei 26-35 ani (37,7%), respectiv categoriei 36-45 ani (27,3%).

Observăm un număr foarte redus al respondenților care au urmat un curs online în format MOOC (16,9%), fiind însă considerabil mai mare ponderea celor care au urmat un curs online în format clasic (26%). Aproape 56% nu au urmat niciodată un curs online.

 

În ceea ce privește interesul pentru a se înscrie la un curs online gratuit pentru managementul ONG-urilor, majoritatea respondenților s-au arătat foarte interesați, alegând 10, pe o scară de 1 la 10, însumând astfel 64,9% dintre răspunsuri. Interesați și destul de interesați s-au arătat și persoanele care au ales 9 (11,7%), respectiv 8 (10,4%).

Picture1

La întrebarea deschisă ”Ce te-ar determina cel mai mult să te înscrii la un curs online despre managementul ONG-urilor”, majoritatea răspunsurilor au vizat următoarele aspecte:

 • Urmează să preiau poziția de manager proiect;
 • Facilitatea de a participa la curs de acasă/de la birou fără să fie nevoie să mă deplasez undeva;
 • Acest curs reprezintă varianta cea mai flexibilă și mai puțin consumatoare de timp;
 • Nu am și simt lipsa unor cunoștințe în managementul ONG-urilor, iar urmând un curs în domeniu aș putea activa mai bine comunitatea în care locuiesc în activitățile asociației;
 • Suntem o organizație nouă, ne dorim să acumulăm informații care să ne ajute să ne dezvoltăm;
 • Doresc să-mi înființez un ONG;
 • Oportunitatea de a-mi crește capacitatea organizațională;
 • Dorința de a îmbunătăți activitatea și rezultatele ONG-ului din care fac parte;
 • Asociația noastră este într-o fază de tranziție, de dezvoltare de la o organizație mică la una de nivel mediu.

Cele mai importante elemente pe care respondenții ar dori să re regăsească într-o lecție săptămânală dintr-un curs online sunt (întrebare cu răspunsuri multiple):

 1. Teme practice, eventual aplicate pe propria organizație (81,8%);
 2. Probleme de management care să stimuleze gândirea critică și identificarea de soluții (80,5%);
 3. Materiale video (63,6%);
 4. Recomandări de lecturi scurte, articole din reviste, știri etc., (55,8%);
 5. Materiale text (44,2%).

În ceea ce privește durata optimă a unui curs online, cei mai mulți respondenți au optat pentru o perioadă mai scurtă, cuprinsă între 4 și 6 săptămâni. Observăm așadar o tendință de a trata aceste cursuri cu seriozitate în condițiile unui orizont scurt de timp de finalizare, interesul pentru aceste cursuri fiind foarte mare, dar în același timp investiția de timp se preferă să fie optimizată.

Screen Shot 2015-12-30 at 12.13.55

Coroborat cu durata scurtă a cursului, respondenții sunt dispuși să aloce în medie maxim 3,5 ore pentru un astfel de program. Observăm în aceste condiții o nevoie de a primi informația rapid, eficient și de a putea învăța într-un ritm rapid.

Screen Shot 2015-12-30 at 12.24.50

 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (introducere în sectorul nonprofit, rolul ONG-urilor în societate, contextul din România și din lume) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: noțiuni fundamentale (35,1%), elemente avansate (22,1%) și introductiv/noțiuni minimale (18,2%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (management strategic și formularea unei strategii organizaționale sau parțiale) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: aprofundat (44,2%) și elemente avansate (41,6%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (comunicare și relații publice în ONG-uri, noțiuni teoretice) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: elemente avansate (36,4%), respectiv aprofundat (32,5%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (tehnici și bune practici de comunicare și relații publice in ONG-uri) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: elemente avansate (48,1%), respectiv aprofundat (39%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (fundraising și tehnici de fundraising) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: aprofundat (59,7%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (recrutarea, selecția și managementul voluntarilor) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: elemente avansate (42,9%), respectiv aprofundat (26%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (evaluare și diagnostic organizațional) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: aprofundat (42,9%), respectiv elemente avansate (41,6%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (management financiar) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: aprofundat (48,1%), respectiv elemente avansate (36,4%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (istoricul și importanța sectorului non-profit în lume) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: noțiuni fundamentale (36,4%), respectiv noțiuni minimale (20,8%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (surse de finanțare ale ONG-urilor în Romania și în lume) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: aprofundat (59,7%).
 • La întrebarea referitoare la complexitatea tematicilor (managementul resurselor umane in ONG-uri) pe care respondenții le-ar dori să le vadă abordate în cadrul unui curs MOOC despre managementul ONG-urilor, majoritatea au ales: aprofundat (48,1%), respectiv (elemente avansate (37,7%).

În final, respondenții au putut propune alte nevoi de învățare față de cele identificate deja și în acest sens, au sugerat următoarele:

 • Obligații legislative pentru ONG-uri (administrative, contabile);
 • Lobby/advocacy, colaborarea cu alte ONG-uri;
 • Cum ne transformăm din persoane care gândesc ”non-profit” în persoane ”profit” pentru a ajuta organizația să-și atingă sustenabilitatea.

Date fiind nevoile existente în sectorul ONG din România, Asociația Young Initiative, prin proiectul ”Management sustenabil în sectorul nonprofit din România”, va lansa în această iarnă (2016) cursul online destinat managementului organizațiilor nonguvernamentale.